Qnap TS-832X-2GB RAM 8 Hdd Yuvalı Tower NAS

Ürün Kodu: 992706
- GTIN: 4713213513323

Ürün Bilgisi

Qnap TS-832X-2GB RAM 8 Hdd Yuvalı Tower NAS NAS Depolama Ünitesi

QNAP TS-832X Ethernet LAN Tower Siyah NAS TS-832X-2G Çoklu Depolama Ünitesi

Üretici Kodu: TS-832X-2GB

Ürün Yorumları