Ekiz Galoş Eko 1000 Adet

Ekiz Galoş Eko 1000 Adet

Ürün Kodu: 751454

Ürün Bilgisi

Ekiz Galoş Eko 1000 Adet Ofis & Kırtasiye

Hijyenin daha fazla önemli  olduğu  yerlerde,  dışarıdan  içeriye girerken birçok yerde  Galoş   kullan ıldığını  görürüz.  Galo ş  Eko 1000li Paket ürünü tek  kullan ımlıktı r  ve oldukça  sa ğlamdı r ,  tak ıldığı nda  hareket  özgürlü ğ ünüzü   k ısı tlamaz   ve  kayma yapmaz. Siz de  Galo ş  Eko 1000li Paket ürününü en uygun fiyatlarla  sipari ş  vermek için  Webdenal.com’a   t ı klayabilirsiniz .

Ürün Yorumları