Assmann SERİ (RS-232) ADAPTÖR, DB9 ERKEK <-> DB25 DİŞİ Adaptör / Dönüştürücü

  • Assmann SERİ (RS-232) ADAPTÖR, DB9 ERKEK &LT;-&GT; DB25 DİŞİ Adaptör / Dönüştürücü

AT Adaptörü

- DB9 erkek, DB25 dişi

Yükleniyor...